• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  wall ratio

  Giải thích VN: 1. tỷ lệ bán kính ngoài của một ống hay một thiết bị hình ống so với bán kính trong 2. tỷ lệ của các đường kính tương [[ứng. ]]

  Giải thích EN: 1. the ratio of the outside radius of a tube or other cylindrical device as it relates to its inside radius.the ratio of the outside radius of a tube or other cylindrical device as it relates to its inside radius.2. the ratio of the corresponding diameters.the ratio of the corresponding diameters.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X