• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  barrels per stream day

  Giải thích VN: Một đơn vị đo thể hiện tỷ lệ dầu được xử quy trình kế [[tiếp. ]]

  Giải thích EN: A unit of measurement that indicates the rate of oil or oil-product flow at a fluid-processing unit in continuous operation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X