• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  negotiation
  hoa hồng thương lượng thanh toán
  negotiation commission
  nhượng dịch, thương lượng thanh toán hạn chế
  restricted negotiation
  sự thương lượng thanh toán phiếu khoán
  negotiation of bills
  thương lượng thanh toán hối phiếu
  negotiation of drafts

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X