• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mining market
  open market
  chính sách thị trường mở
  open market policy
  chính sách thị trường mở không tự nguyện
  involuntary open market policy
  nghiệp vụ thị trường mở
  open-market operation
  nghiệp vụ thị trường mở
  open-market operations
  ủy ban thị trường mở cửa hệ thống dự trữ liên bang
  Federal Reserve Open market Committee
  ủy ban thị trường mở liên bang
  Federal open Market Committee
  vụ nghiệp vụ thị trường mở
  Open Market Desk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X