• Thông dụng

  Động từ
  to rotate, to do by turns

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  alternate
  ma trận thay phiên
  alternate matrix
  định thức thay phiên
  alternate determinant
  alternating
  biểu thức thay phiên
  alternating expression
  không thay phiên
  non-alternating
  nhóm thay phiên
  alternating group
  phương pháp hướng thay phiên
  alternating direction method
  phương pháp thay phiên
  alternating method
  tenxơ thay phiên
  alternating tension
  tenxơ thay phiên
  alternating tensor
  tích thay phiên
  alternating product
  đại số thay phiên
  alternating algebra
  đồ hình thay phiên
  alternating graph
  đồ thị thay phiên
  alternating graph

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  alternation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X