• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  planned
  bảo dưỡng theo kế hoạch
  planned maintenance
  chỉ tiêu thích lũy theo kế hoạch
  rate of planned accumulation
  giá thành theo kế hoạch
  planned cost price
  kinh tế theo kế hoạch
  planned economy
  nhiệm vụ theo kế hoạch
  planned task
  số công nhân theo kế hoạch
  planned number of workers
  sự tích lũy (theo) kế hoạch
  planned accumulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X