• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chiller
  cụm thiết bị làm lạnh nước
  package water chiller
  condensation device
  cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh chân không
  vacuum cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh khí
  gas cooling apparatus
  thiết bị làm lạnh không khí
  air cooling apparatus
  cooling device
  thiết bị làm lạnh kiểu Peltier
  Peltier cooling device
  freezing plant
  refrigerant apparatus
  refrigerating compressor
  refrigerating device
  refrigerating equipment
  refrigeration appliance
  refrigeration plant
  thiết bị làm lạnh trên tàu
  marine refrigeration plant
  refrigerator
  scraped surface chiller
  unit cooler

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chilling equipment
  freeze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X