• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ejector
  injection equipment
  injector
  thiết bị phun hơi nước
  steam injector
  pulverization
  spray
  thiết bị phun nguội
  spray cooler
  thiết bị phun nước (để cọ rửa)
  spray-down equipment
  sprinkler
  thiết bị phun khô
  dry sprinkler
  thiết bị phun khô
  dry sprinkler (dry-pipe sprinkler)
  thiết bị phun ướt
  wet sprinkler
  thiết bị phun ướt
  wet sprinkler (wetpipesprinkler)
  đầu (thiết bị) phun
  sprinkler head

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  atomizing apparatus
  sprayer
  sprinkler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X