• Thông dụng

  Danh từ
  Fan-palm

  Động từ

  To rub
  trâu cọ sừng vào thân cây
  the buffalo rubbed its horns against the tree trunk
  bánh xe đạp cọ chắn bùn
  the bicycle wheel rubbed against the mudguard
  To scrub, to scour
  cọ nồi
  to scour pots
  cọ nhà
  to scrub one's floor, to scrub the floor of one's house

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X