• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  potentiometric

  Giải thích VN: Liên quan đến hay được xác định bởi cái đo điện [[thế. ]]

  Giải thích EN: Relating to or determined by the use of a potentiometer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X