• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bonus
  discount
  tiền bớt (đặc biệt)
  discount terms
  half commission
  insurance rebate
  rebate
  tiền bớt bán hàng
  sales rebate
  tiền bớt cước
  freight rebate
  tiền bớt mua hàng
  purchase rebate
  reduction
  sales allowance
  sales rebate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X