• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fill-up
  hồ chứa nước tràn ngập
  fill-up water storage reservoir
  flooding
  cháy tràn ngập toàn bộ
  total flooding
  hệ thống làm tràn ngập gaz
  gas flooding system
  sự tràn ngập bình ngưng
  condenser flooding
  tràn ngập bình ngưng
  condenser flooding
  full
  invade
  overflow
  đập tràn ngập lặng
  overflow weir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X