• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bead
  corrugate
  corrugated
  bìa sợi ép uốn sóng
  corrugated fiber board
  bìa sợi ép uốn sóng
  corrugated fibre board
  bình thành uốn sóng
  corrugated tank
  kính uốn sóng
  corrugated glass
  mái fibrro ximăng uốn sóng
  corrugated asbestos-cement roof
  tấm uốn sóng
  corrugated sheet
  thép tấm uốn sóng
  corrugated web beam
  corrugated plate
  crimp
  wave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X