• Vật lý

  collider
  siêu vành va chạm siêu dẫn
  superconducting super collider (SSC)
  vành va chạm (gia tốc)
  ring collider
  vành va chạm electron-position lớn
  large electron-position collider (LEP)
  vành va chạm electron-positron Bắc Kinh
  Beijing Electron Positron Collider (BEPC)
  vành va chạm hađron lớn
  large hadron collider (LHC)
  vành va chạm hađron lớn
  LHC (largehadron collider)
  vành va chạm hađron-electron
  hadron-electron ring collider (HERA)
  vành va chạm stanford
  stanford linear collider (SLC)
  vành va chạm tuyến tính
  linear collider

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X