• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  American standard screw thread

  Giải thích VN: tiêu chuẩn của Mỹ về kích cỡ xác định của vít ren. Tương tự như vậy, tiêu chuẩn của Mỹ về vít [[ống. ]]

  Giải thích EN: A U.S. standard for specified sizes of screw thread. Similarly, American standard pipe thread.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X