• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barrel vault
  full-centre arch
  round arch
  semicircular arch
  semicircular vault

  Giải thích VN: Vòm mặt bằng nửa vòng tròn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X