• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hinged arch

  Giải thích VN: Vòm khung thể xoay quanh cột chống, quanh tâm, hoặc quanh cả 2 vị [[trí. ]]

  Giải thích EN: A structural arch that can rotate about its supports, about its center, or in both places.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X