• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  motion cycle

  Giải thích VN: Một chuỗi chuyển động hoàn chỉnh nằm trong quá trình hoạt động lặp [[lại. ]]

  Giải thích EN: One complete sequence of motions involved in a repetitive work process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X