• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data area
  vùng dữ liệu BIOS
  BIOS Data Area (BDA)
  vùng dữ liệu thể quét
  Swappable Data Area (SDA)
  vùng dữ liệu cục bộ
  local data area
  vùng dữ liệu nhóm
  group data area
  vùng dữ liệu toàn cầu
  Global Data Area (GDA)
  data pool
  data space
  output area

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X