• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ocean navigation
  sea transport
  sea transportation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marine
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  cargo marine insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  marine cargo insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  marine transportation insurance
  chứng từ vận tải biển
  marine documents
  hàng hóa vận tải biển
  marine cargo
  phí bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance premium
  Sở giao dịch Vận tải biển
  marine Exchange
  đơn bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance policy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X