• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric installation materials
  electrical insulation
  insulating material
  vật liệu cách điện gốm
  ceramic insulating material
  vật liệu cách điện xếp lớp
  stratified insulating material
  đặc tính vật liệu cách điện
  insulating material characteristics
  insulating materials
  insulation
  insulator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X