• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  covering
  lap

  Giải thích VN: Một phần hay bộ phận chồng lên phần khác để tạo [[lực. ]]

  Giải thích EN: Any part or member that overlaps another to provide reinforcement.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  attachment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X