• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  gypsum plaster

  Giải thích VN: Một dạng của vữa trát tường bao gồm chủ yếu thạch cao. Từ tương tự: gypsum [[cement. ]]

  Giải thích EN: A form of plaster composed mainly of gypsum. Also, gypsum cement.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  badigeon
  gypsum mortar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X