• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  shoulder

  Giải thích VN: Phần rìa của một đường hay đường cao [[tốc. ]]

  Giải thích EN: The edge of a road or highway.

  vai đường ngoài
  outer shoulder
  vai đường trong
  inner shoulder

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  roadbed shoulder
  ballast shoulder
  máy sàng đá vai đường
  ballast shoulder cleaning machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X