• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  grease seal

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inlet valve
  mouse trap

  Giải thích VN: Một thiết bị bao gồm van lắp quay vào trong nối với một đáy [[mở. ]]

  Giải thích EN: A device that consists of an inward-facing valve attached to an open bottom; used to retrieve inaccessible objects.

  trip valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X