• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bleed valve

  Giải thích VN: Thiết bị qua đó nước không cần thiết trong một côngtenơ hay ống dẫn được thoát [[ra. ]]

  Giải thích EN: The mechanical device through which undesired fluids in a container or line may be drained off.

  bleeder valve
  drain valve
  water escape valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X