• Thông dụng

  Danh từ
  tendency, inclination

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tendency
  xu hướng giá lên (trong thị trường chứng khoán)
  bullish tendency
  xu hướng giá xuống
  easier tendency
  xu hướng giá xuống (thị trường chứng khoán)
  easier tendency
  xu hướng giá xuống (trong thị trường chứng khoán)
  bearish tendency
  xu hướng thế
  inflationary tendency
  xu hướng tuột giảm
  sagging tendency
  trend
  giá trị xu hướng
  trend value
  xu hướng giá xuống (trên thị trường chứng khoán)
  downward trend (ofprices)
  xu hướng sụt giá mạnh (trên thị trường)
  sliding trend
  xu hướng thị trường
  market trend
  xu hướng thường ngày
  daily trend
  điều tra xu hướng kinh tế
  survey of business trend

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X