• Héros
  Các anh hùng lịch sử
  les héros
  Anh hùng rơm
  faux brave; bravache; matamore; va-t-en-guerre
  Héro…que
  Hành vi anh hùng
  acte héro…que
  chủ nghĩa anh hùng
  héro…sme
  chủ nghĩa anh hùng cách mạng
  héro…sme révolutionnaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X