• (thực vật học) cyprès
  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) barque
  Chiếc bách giữa dòng
  une barque au milieu du courant
  Cent; un grand nombre
  Thuốc chữa bách bệnh
  remède guérissant un grand nombre de maladies; panacée
  (thông tục) cent balles
  Cho tớ vay một bách
  prêtez-moi cent balles
  (ít dùng) contraindre; forcer
  Không bách ai cả
  ne contraindre personne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X