• Xem mẹ mìn
  Mine
  Mìn từ trường
  mine magnétique;
  Mìn nổ chậm
  bombe à retardement
  đặt mìn
  miné
  Nơi đặt mìn
  ��endroit miné;
  đặt mìn
  miner;
  gỡ mìn
  déminer;
  máy mìn
  détecteur de mines;
  người gỡ mìn
  démineur;
  tàu thả mìn
  mouilleur de mines;
  tàu vớt mìn
  dragueur de mines

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X