• (thực vật học) courge
  Acculé; sans issue
  qúa không biết làm
  acculé, il ne sait que faire
  (y học) qui souffre d'une rétention
  tiểu tiện
  qui souffre d'une rétention d'urine
  (đánh bài, đánh cờ) mat; pat
  Tướng rồi
  le roi est mat; le roi est pat
  (thông tục) sécher
  ta về sử
  elle a séché en histoire
  rester sec; sécher complètement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X