• Méchant; cruel
  Nói thẳng điều đó ra kể cũng bất nhẫn
  c'est vraiment méchant de le dire tout cr‰ment
  N'en avoir pas le coeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X