• Anneau; bague
  Se retenir ; prendre patience
  Tính anh nhẫn lắm trước thái độ ngang chướng đó
  ��il sait bien se retenir devant cette attitude choquante
  (từ cũ ; nghĩa cũ) jusqu' à
  Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh Nguyễn Du
  )��pourquoi rester assise ainsi jusqu'à la fin de veille ?
  mặt nhẫn
  chaton d' une bague

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X