• À ce moment-là; alors
  Bấy giờ nước ta chưa thống nhất
  à ce moment-là notre pays n'était pas unifié
  Phong tục thời bấy giờ
  les moeurs d'alors

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X