• Accuser; incriminer; signaler comme répréhensible; faire grief; reprocher
    Anh bắt lỗi tôi nhưng thực ra không phải lỗi tôi
    vous m'incriminez, mais en réalité ce n'est pas ma faute

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X