• Fermer; boucher; obturer
  Bịt lối vào
  fermer lentrée
  Bịt lỗ tường
  fermer les trous du mur
  Bịt một ống dẫn
  obturer un conduit
  Tenir secret; taire
  Bịt một tin
  tenir secrète une nouvelle
  Garnir (au bout, au bord)
  Bịt sắt cái gậy
  garnir un bâton de fer; ferrer un bâton

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X