• Fermé hermétiquement
  Gian phòng cửa đóng bịt bùng
  la salle est fermée hermétiquement
  Hermétique; sans aucune lumière
  Câu chuyện còn bịt bùng
  l'histoire est restée sans aucune lumière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X