• Donner son assentiment à; acquiescer à
  Biểu đồng tình với bài báo ấy
  donner son assentiment à cet article de journal
  Gật đầu biểu đồng tình
  acquiescer d'un signe de tête

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X