• Rouler
  Xe đạp bon trên đường
  la bicyclette roule sur la route
  Filer d'un trait
  Không đợi chồng chị bon luôn về nhà Ngô Tất Tố
  sans attendre son mari, elle file d'un trait à la maison
  Régulièrement et rapidement
  Xe đi rất bon
  voiture qui avance régulièrement et rapidement
  bon bon
  (redoublement; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X