• Abandonner; laisser à l'abandon
  Buông xuôi việc giáo dục con cái
  laisser à l'abandon l'éducation des enfants
  hai tay buông xuôi
  mourir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X