• Labourer
  Cày ruộng
  labourer une rizière
  Xe tăng cày mặt đường
  le char laboure la chaussée
  Charrue
  Kéo cày
  tirer la charrue
  cày sâu cuốc bẫm
  peiner dans les champs
  cày ba lưỡi
  trisoc
  cày hai lưỡi
  bisoc
  cày một lưỡi
  monosoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X