• Individualiser; particulariser
  Tính chất biệt hoá các sinh vật
  les caractères qui individualisent les êtres
  biệt hoá một sự kiện
  particulariser un événement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X