• (từ cũ, nghĩa cũ) se tailler une portion du territoire
    Chúa phong kiến cát cứ mỗi người một nơi
    les seigneurs féodaux se taillaient chacun une portion du territoire

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X