• (từ cũ, nghĩa cũ) princesse
  ông hoàng chúa
  prince et princesse
  Maire du palais
  Chúa Trịnh
  maires du palais de la famille Trinh
  (thông tục) épatant
  Về toán thì chúa lắm
  il est très épatant en mathématiques
  Dieu ; seigneur
  Cầu chúa
  prier Dieu
  chúa cha
  Dieu le père
  Chúa con
  Dieu le fils
  (thông tục) élégamment
  ăn mặc chúa
  s'habiller élégamment
  Trop; excessivement
  Thằng chúa bướng
  le gosse est excessivement entêté
  chúa thánh thần
  le Saint-Esprit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X