• Rager; enrager
  Anh sắp làm cáu tiết lên đấy
  vous allez le faire rager
  Ông ta cáu tiết mất thì giờ ích
  il enrageait d'avoir perdu inutilement du temps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X