• Peser ; avoir un poids de
  Con tôi cân nặng bốn mươi ki -
  mon enfant pèse quarante kilos
  Cái tủ cân nặng chín mươi ki -
  l' armoire a un poids de quatre-vingt dix kilos

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X