• Raisonner
    Không nên cãi với người gàn
    il ne faut pas raisonner avec un toqué

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X