• Fond; base
  Căn bản của vấn đề
  le fond de la question
  Fondamental; radical; essentiel
  Sự khác nhau căn bản
  différence fondamentale
  Yếu tố căn bản
  élément essentiel
  Dans l'ensemble; en gros; pour l'essentiel
  Căn bản hoàn thành
  achevé dans l'ensemble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X