• Structure; texture; (tâm lý học) gestalt
  Cấu trúc nguyên tử
  structure de l' atome
  Cấu trúc thổ nhưỡng
  texture des sols
  cấu trúc vi
  microstructure
  cấu trúc
  macrostructure
  thuyết cấu trúc
  structuralisme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X