• Sérieux ; réfléchi ; avisé
  Một thanh niên chín chắn
  un jeune homme sérieux
  Người chín chắn
  homme réfléchi
  Một nhà báo chín chắn
  un journaliste avisé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X